Priser 2018

 

 

Pr. uge Pr. overnatning+grundleje

 

Fre-Lør Søn-tors Grundleje

 

Højsæson uge 27- uge33 37.800 6.000 5.600 2..000

 

Sommerhalvår 1. april - 30. september minus højsæson 24.800 4.000 3.600 1.500

 

Vinterhalvår 1. oktober - 31. marts 15.000 3.000 2.000 1.000

 

 

Der afregnes separat for elforbruget med 2.50 kr. pr. kWh.

 

Har du spørgsmål vedrørende Lyngborgen er du velkommen til at kontakte Verner Hansen på 25 78 04 07.

 

Praktiske oplysninger om hvordan du lejer Lyngborgen:

- Gå ind på Lyngborgens hjemmeside på http://www.lyngborgen.dk under fanen ”kalender” for at se, hvorvidt Lyngborgen er ledigt i den periode, det drejer sig om.

 

- Er dette tilfældet, kontakt Settlementet på mailadressen lyngborgen@settlementet.dk med henblik på at reservere Lyngborgen i den ønskede periode.

 

- Inden for 14 dage vil du modtage svar på e-mail. Reservationerne gennemføres i den rækkefølge de modtages og de registreres på hjemmesiden.

 

- Vi fremsender en lejekontrakt, som du udfylder, underskriver og returnerer til Settlementet. Den forventede pris for dit ophold, samt det beregnede depositum fremgår af lejekontrakten. Når den underskrevne kontrakt er modtaget i Settlementet er aftalen indgået.

 

- Lyngborgens priser reguleres hvert år pr. 1. januar. Det betyder at kontrakter kan indgås inden den præcise pris kendes.

 

- Vi fremsender herefter en faktura på depositum. Depositummet størrelse afhænger af den aftalte pris, men vil typisk være 15 - 20 % af opholdets pris. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Den vil ca. skulle betales 3 - 4 måneder før opholdet. Ved overskridelse eller ønske om senere betalingsfrist skal Lyngborgen@settlementet.dk altid kontaktes. Er depositum ikke indbetalt rettidigt kan lejemålet ophæves og vi vil forsøge at udleje til anden side.

 

- Når den præcise pris kendes og depositum er modtaget fremsender vi en ordrebekræftelse.

 

- Efter dit ophold vil vi fremsende en faktura på ophold og elforbrug, og her vil dit depositum blive modregnet.

 

- Kommunikation omkring udlejning af Lyngborgen foregår primært via e-mail Lyngborgen@settlementet.dk

 

-Settlementet kan desværre ikke yde tilskud til ferieafholdelse. Er I en forening, der laver frivilligt socialt arbejde, kan I søge midler hos bl.a. Socialstyrelsen. Hold øje med deres hjemmeside fra årsskiftet, hvor de løbende lægger puljer op til sommerferiehjælp. Se mere her: https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/forside.aspx

Man kan tilmelde sig deres nyhedsbrev her: https://socialstyrelsen.dk/nyheder/nyhedsbrev

 

Er I endnu ikke en forening, kan Center for Frivilligt Socialt Arbejde vejlede i, hvordan I danner en forening. Læs mere her: https://frivillighed.dk/guides/saadan-starter-i-en-ny-forening

 

 

- Spørgsmål vedrørende praktiske ting på feriekolonien kan dog stiles til Lyngborgens driftschef, Verner Hansen på 25 78 04 07 eller ved sende ham en mail på mailadressen :verner@settlementet.dk

 

- I sommerhalvåret er Lyngborgen bemandet med fast vicevært, Arne og han vil i perioden kunne kontaktes på 59 31 57 24 eller 22 37 04 44

 

- Ønsker du at leje i vintersæsonen vil der normalt ikke være vicevært tilstede. Her skal overdragelse af nøgler mv. ske efter aftale, eventuelt ved fremmøde i Settlementet eller ved fremsendelse pr. post.