Lyngborgen blev etableret i 1920 som traditionel feriekoloni knyttet til Kristeligt Studenter Settlements sociale og kulturelle aktiviteter på Vesterbro, København

Kolonien ligger ud til Sejerø-bugten i Nordvestsjælland på et 13 tønder land stort lyngareal. I dag rummer Lyngborgen muligheder for traditionelle koloniophold, mindre konferencer, træningslejr for sportsklubber, familieferie, undervisningsforløb med vægt på naturen m.m. Og sidst, men ikke mindst, naturoplevelser.

 

NYHED!

I bestræbelserne på at forbedre Settlementets soliditet har Settlementets bestyrelse besluttet at der skal ske et frasalg fra Lyngborgen.

I respekt for Lyngborgens anvendelse, dens herlighedsværdi og de mange brugere er det besluttet at der alene sker et frasalg af hele Enebærvej 2, hvor vores familiehuse ligger, samt en mindre del af Enebærvej 4 (en del af området fra naturskolen og ned mod Enebærvej 2).

Enebærvej 2 vil blive udstykket og sat til salg hurtigst muligt.

Det betyder desværre vi ikke kan være sikre på at have familiehusene til rådighed for fremtidige bookninger, hvorfor vi har set os nødsaget til at annullere disse.

Skulle der være ønske om at bruge Familehusene inden et salg/overtagelse har fundet sted kan dette dog aftales ved at kontakte lyngborgen@settlementet.dkI bestræbelserne på at forbedre Settlementets soliditet har Settlementets bestyrelse besluttet at der skal ske et frasalg fra Lyngborgen.I respekt for Lyngborgens anvendelse, dens herlighedsværdi og de mange brugere er det besluttet at der alene sker et frasalg af hele Enebærvej 2, hvor vores familiehuse ligger, samt en mindre del af Enebærvej 4 (en del af området fra naturskolen og ned mod Enebærvej 2).Enebærvej 2 vil blive udstykket og sat til salg hurtigst muligt.Det betyder desværre vi ikke kan være sikre på at have familiehusene til rådighed for fremtidige bookninger, hvorfor vi har set os nødsaget til at annullere disse.Skulle der være ønske om at bruge Familehusene inden et salg/overtagelse har fundet sted kan dette dog aftales ved at kontakte lyngborgen@settlementet.dk

 

 

www.settlementet.dk